Mene sisältöön

Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Tekijänoikeuden rajoitukset


Tekijän yksinoikeutta on erilaisten sosiaalisten ja sivistyksellisten syiden vuoksi rajoitettu. Näistä rajoituksista on säädetty erikseen tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeuden rajoituksia ovat muun muassa yksityinen käyttö ja siteerausoikeus. Rajoituksen nojalla teosta voidaan käyttää ilman tekijän suostumusta. 


Kansainvälinen ulottuvuus 


Tekijänoikeuslainsäädäntö on luonteeltaan kansainvälistä. Alalla on solmittu useita kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka ulottavat suojan myös toisista sopimusvaltioista peräisin oleviin teoksiin ja lähioikeussuojan kohteisiin.

Yleissopimusten keskeiset periaatteet ovat

  • minimisuoja, jonka mukaan sopimusvaltion on omassa laissaan saatettava voimaan vähintään sopimuksen määräämä minimitaso

  • kansallinen kohtelu, jonka mukaan toisesta sopimusvaltiosta peräisin oleville teoksille tai lähioikeussuojan kohteille on myönnettävä vähintään samat oikeudet kuin oman maan kansalaisille.

Kotimaiseen lainsäädäntöömme vaikuttavat myös EU:n tekijänoikeusdirektiivit, joissa säädetty suoja on eräiltä osin korkeampi kuin kansainvälisten sopimusten edellyttämä taso. Käytännössä lähes kaikki ulkomainen aineisto nauttii Suomessa samantasoista tekijänoikeussuojaa kuin kotimainen aineisto. 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus More sharing options

Sivun alkuun