Mene sisältöön

Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Mitä tekijänoikeus on?


Tekijänoikeudella tarkoitetaan laissa säädettyjä määräämisoikeuksia, jotka kuuluvat luovan työn tekijälle. Toisaalta tekijänoikeus on yleisnimi oikeuden alalle, jonka tehtävänä on suojata luovaa työtä ja siihen kohdistuvia investointeja.


Mikä on teos, mitä ovat lähioikeudet?


Tekijänoikeuden kohteena on henkilön luoma teos. Jotta työn tulos voisi saada teossuojaa, sen täytyy yltää teostasoon eli olla omaperäinen ja itsenäinen. Laatua tai taiteellisuutta ei vaadita. "Huono" tai "ruma" teos voi myös saada suojaa, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Tekijänoikeuslaissa luetellaan erilaisia teostyyppejä, mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan tekijänoikeussuojaa voivat saada myös muunlaiset teokset. Teos voi toisin sanoen ilmetä missä tahansa muodossa. Lait, asetukset ja viranomaisten päätökset eivät kuitenkaan saa tekijänoikeussuojaa.

Lähioikeudet suojaavat eräitä muita luovan alan suoritteita kuin teoksia. Lähioikeuksia ovat esittävän taiteilijan oikeudet, äänitetuottajan ja elokuvatuottajan oikeudet, luettelo- ja tietokantasuoja, radio- ja TV-yritysten oikeudet, oikeus valokuvaan sekä uutissuoja. Useimmat lähioikeudet suojaavat jotain teknistä tapahtumaa, kuten äänen tai kuvan tallentamista. Lähimpänä tekijänoikeutta on esittävän taiteilijan oikeus.

Moniin tuotteisiin, kuten elokuvateokseen tai äänitteeseen, kohdistuu sekä lähioikeuksia että tekijänoikeuksia. Tästä syystä esimerkiksi äänitteiden julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa sekä Teostosta että Gramexista. Teosto edustaa säveltäjiä, sanoittajia ja musiikkikustantajia varsinaisten tekijänoikeuksien osalta, kun taas Gramex edustaa muusikkoja, solisteja ja tuottajia heillä olevien lähioikeuksien nojalla.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus More sharing options

Sivun alkuun